Welcoming

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) dan Pusat Pengurusan Kecemerlangan & Inovasi Akademik dengan kerjasama Pusat Pengurusan Bakat & Latihan UniSZA TELAH mengadakan Minggu Citra Akademik bermula 20 hingga 24 September 2020 (Ahad hingga Khamis), bertempat di Dewan Perdana, Universiti Sultan Zainal Abidin Kampus Gong Badak. Program ini telah dirasmikan oleh YBrs. Prof. Dr. Kamarul Shukri bin Mat Teh, Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa). Beliau turut menyampaikan ucap utama bertajuk "Hala Tuju Dan Transformasi Akademik UniSZA (Sentuhan Insani Peneraju Transformasi Pendidikan)".

Objektif program ini diadakan adalah memperkasakan transformasi akademik dalam pembentukan kurikulum, kaedah pengajaran dan pembelajaran, pentaksiran dan inovasi akademik, meningkatkan kefahaman staf akademik berkenaan Future Ready Curriculum dan Flexible Education with Soul serta mengadakan latihan secara praktikal dan komprehensif berkenaan kaedah serta teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran.