Hooding Caremony 2022

Pusat Pengurusan Kecemerlangan dan Inovasi Akademik (CoMAE-i) dengan kerjasama Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) telah mengadakan Bengkel Perancangan Pelaksanaan Pelan Tindakan Akademik Bagi Tahun 2021 – 2025 selama 2 hari pada 28 dan 29 Disember 2020 (Isnin & Selasa) bertempat di Dewan Perdana, UniSZA Kampus Gong Badak. Bengkel ini melibatkan semua Dekan, Pengarah Pusat Pengajian Teras (PPT), Pengarah Pusat Asasi Sains dan Perubatan UniSZA (PUSPA) serta Timbalan Dekan (Akademik dan Siswazah) fakulti.

Bengkel ini adalah rentetan dari perancangan yang telah diadakan pada setiap tahun bermula tahun 2015 dan sehingga 2020. Objektif utama Bengkel Perancangan Pelaksanaan Pelan Tindakan Akademik bagi tahun 2021 sehingga 2025 ini diadakan adalah bertujuan untuk persediaan pelaksanaan penilaian semula pembangunan PTA yang telah dirancang pada tahun 2015-2020 supaya aktiviti yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2025 sentiasa dipertingkatkan dan berdaya saing. Perancangan Pelaksanaan Pelan Tindakan Akademik adalah asas kepada kecemerlangan akademik UniSZA dan sebagai membuktikan komitmen tinggi UniSZA untuk menjadi pusat pengajian yang unggul di negara in